နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်များ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ ဒေသဥက္ကဋ္ဌများ ဒုတိယဝန်ကြီးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ များအား ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း

19 Jun

နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြုပငြ်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း

———————

နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြုပငြ်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှ ပညြ်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ တိုင်းဒသေကြီး။ ပညြ်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်များ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း။ ဒသေဥက္ကဋ္ဌများ ဒုတိယဝန်ကြီးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ များအား ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၉) ရက်

 

ပညြ်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ တိုင်းဒသေကြီး။ ပညြ်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်များ၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း။ ဒသေဥက္ကဋ္ဌများ ဒုတိယဝန်ကြီးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ ခင်ဗျား-

 

ယနေ့အခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာကသြူအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာချမ်းသာကစြရေန် ဆုတောင်း မတ္တောပို့သရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ် –

 

နိုင်ငံတော်အစိုးရအနနေဲ့ စတင်တာဝန်ယူတဲ့ ပထမနှစ်မှာ နိုင်ငံရေးပြုပငြ်ပြောင်းလဲမှုများ၊ အမျိုးသား ပနြ်လည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်က စတင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိတဲ့ ဒုတိယအဆင့်ပြုပငြ်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ နိုင်ငံတော်နှင့် ပညြ်သူတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကို အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း အမျိုးသား ပနြ်လည်စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး၊ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းအေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး၊ ပညြ်သူ့ဘဝလုံခြုံရေးတို့ကို အရှိန်အဟုတ်မပျက် တိုးတက်အောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

ပညြ်ထောင်စုအစိုးရက ရေးဆွဲလျာထားပြီး ပညြ်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ မကြာမီတင်သွင်းမဲ့ အမျိုးသား စီမံကိန်း (မူကမြ်း) ဟာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ပဉ္စမကာလတို (၅) နှစ်စီမံကိန်း ဖစြ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ နှစ်စဉ် စီမံကိန်း (၂) ခုကို ပညြ်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်း မှတ်တမ်းတင်၊ အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖစြ်ပါတယ်။ ပညြ်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးချက်များအရ ပညြ်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများရဲ့ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအချို့ကို လျှော့သင့်တာလျှော့ချ၊ တိုးသုံးသင့်တာ တိုးတက်လျာထားသုံးစွဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစ်ဖက်ကလည်း နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် ထပ်မံ လိုအပ်လာမဲ့ ရရှေည်အစီအမံများကို ဖညြ့်စွက်ပငြ်ဆင် ရေးဆွဲထားတာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

ပဉ္စမကာလတို (၅) နှစ်စီမံကိန်း (မူကမြ်း) (၂၀၁၁-၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆) ကို လက်ရှိနိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေး အခြအေနပေေါ် မူတည်ပြီး အနာဂတ်မှာ ဖစြ်ပေါ်တိုးတက်လာနိုင်မဲ့ အနီးစပ်ဆုံးအနအေထားကို မျှော်မှန်းလျာထားပြီး စီမံကိန်း ကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အနနေဲ့ ၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း-

 

 

တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ ပညြ်တွင်းအသားတင် ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး (ဂျီဒီပီ) ကို ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ် ပုံမှန် စျေးနှုန်းအရ တစ်နှစ်ပျမ်းမျှ (၇.၇%)  တိုးတက်ရန်၊

 

နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဂျီဒီပီမှာ လယ်ယာကဏ္ဍကြီး၏ ပါဝင်မှုအချိုးအစားကို ၃၆.၄ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၉.၂ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လည်းကောင်း၊ စက်မှုကဏ္ဍကြီး၏ပါဝင်မှုအချိုးအစားကို ၂၆.ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၂.၁ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍကြီး၏ ပါဝင်မှုအချိုးအစားကို ၃၇.၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၈.၇ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လည်းကောင်း အသီးသီးပြောင်းလဲ ဖစြ်ပေါ်စရေန်၊

 

 

လူတစ်ဦးစီ၏ ပျမ်းမျှ ပညြ်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး (ဏနမ ဃစေငအေ ွီဏ) ကို အခြခေံ နှစ်ထက် (၁.၇) ဆ တိုးတက်စရေန် ရည်မှန်းထားပါတယ်။

 

တွက်ချက် ရရှိထားတဲ့ ဂျီဒီပီ တိုးတက်မှုနှုန်းအရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ဖစြ်ပေါ်လာမဲ့ ပညြ်သူများရဲ့ ပျမ်းမျှ တစ်ဦးကျ ဂျီဒီပီဟာ အခြခေံနှစ်ထက် (၁.၇) ဆ ရရှိရန် တွက်ချက်ခန့်မှန်းထားသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ အစိုးရ အနနေဲ့ကတော့ ပျမ်းမျှတစ်ဦးကျ ဂျီဒီပီကို အခြခေံနှစ်ထက် (၃) ဆ တိုးတက်အောင် ကြိုးစားချင်တာ ဖစြ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖငြ့် ပညြ်သူတွရေဲ့ စားဝတ်နရေေး လိုအပ်ချက်တွေ ဖညြ့်ဆည်းနိုင်အောင်၊ အမှန်တကယ် ဝင်ငွတေိုးအောင် ကြိုးစားပေးရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ငါးနှစ်အတွင်းမှာ (၃) ဆတိုးအောင်ဆိုရင် လူ့စွမ်းအား၊ ငွကြေေးအရင်းအနှီး နဲ့ နည်းပညာပေါင်းစပ်ပြီး တိုးတက်အောင် ကြိုးစားရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနတေဲ့ ငွကြေေး၊ အရင်းအနှီး ထည့်ဝင်ရင်းနှီး သုံးစွဲနိုင်မှုကို သုံးသပ်ရင်-

 

 

နိုင်ငံတော်၏ အရ-အသုံးငွစောရင်း (အစိုးရဘတ်ဂျက်) အကန့်အသတ်ရှိခငြ်း၊

 

 

ပညြ်ပအကူအညီ အထောက်အပံ့ (ွမညေအ) နှင့် ချေးငွေ (ူသညေ) တိုးတက်ရရှိရန် လိုအပ်ခငြ်း၊

 

 

ပညြ်တွင်းပညြ်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အရှိန်အဟုန်ဖငြ့်တိုးတက်ရန် လိုအပ်ခငြ်းတို့ကို အဓိက တွေ့ရှိရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

လက်ရှိ ငွကြေေးအရင်းအနှီး ထည့်ဝင်ရင်းနှီးနိုင်မှု ပမာဏထက် (၂) ဆခန့် တိုးတက်ရင်နှီးမြှုပ်နှံ ဆောင်ရွက် နိုင်မှသာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွတွေေ တိုးတက်လာပြီး ရည်မှန်းထားတဲ့ (၃) ဆကို တိုးတက် ရရှိမှာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

နိုင်ငံတော် အရ-အသုံး ငွစောရင်းကိုကညြ့်ရင် (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ လိုငွေ (-) ၂ယ၁၅၉ယ၅၃၄  ကျပ် သန်းရှိပြီး (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ လိုငွေ (-) ၁ယ၉၅၃ယ၇၁၂ ကျပ်သန်းခန့် ဖစြ်ပေါ်တာကို တွေ့ရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘတ်ဂျက်လိုငွေ နှစ်ရှည်ကြာစွာ ဖစြ်ပေါ်ပါက နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကို ထိခိုက်လာပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေ မဖစြ်အောင် ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ နိုင်ငံတော်နှင့် ပညြ်သူတို့အတွက် အကျိုးရှိ ထိရောက်မဲ့လုပ်ငန်းများမှာ ထိရောက်အကျိုးရှိအောင် အသုံးပြုခငြ်း၊ စီးပွားရေးတွက်ခြမေကိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းများ၊ မလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းများကို လျှော့ချခငြ်း၊ အသုံးစရိတ်များ ချွတောခငြ်းတို့ကို တစ်ဖက်က လုပ်ဆောင် ရမှာဖစြ်သလို အခြားတစ်ဖက်ကလည်း နိုင်ငံပိုင်အခန်းကဏ္ဍကို လျှော့ပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင် အခန်းကဏ္ဍကို ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး (ဏမငလအေငဖအေငသည) ကို ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ဒုတိယ အဆင့် ပြုပငြ်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖစြ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး (ဏမငလအေငဖအေငသည) လုပ်ငန်းကို ထုခွဲ ရောင်းချခငြ်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့အညီ နိုင်ငံပိုင် အချိုးအစားများနသေော ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ သစ်တောကဏ္ဍ၊ ပညာရေးကဏ္ဍ၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၊ ငွရေေး ကြေးရေးကဏ္ဍများကို ကဏ္ဍတစ်ခုချင်း လေ့လာသုံးသပ်လျက် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အချိုးအစားသို့ ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ ကူးပြောင်းပေးရင်း စွမ်းဆောင်ရည်မငြ့်မားအောင် အားပေးမြှင့်တင်သွားရမှာဖစြ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပညြ်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုချင်းစီရဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့် အချိုးအစားပါဝင်မှုကို ပညြ်လည်စိစစ်၊ သုံးသပ်၊ ပြုပငြ်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ဒုတိယသမ္မတဦးဆောင်တဲ့ “ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး ကော်မရှင်အသစ်” ကို ပငြ်ဆင် ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

ဒါကြောင့် ပညြ်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများအနနေဲ့ မိမိတို့ တာဝန်ယူရတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ ဌာနရဲ့ လုပ်ငန်းများအနက် မည်သည့်လုပ်ငန်းတွကေို ပြုပငြ်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ် (ျွန်သမာ ှအမအေနါပ) ကို ချမှတ်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ရမှာဖစြ်ပါတယ်။ ျွန်သမာ ှအမအေနါပ ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်း အမျိုးသား စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအကြံပေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် စီးပွားရေးပညာရှင်များနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာများ ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကလြို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြုပငြ်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မဲ့ အစီအမံအဆင့်တစ်ခုကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဖစြ်ပါတယ်။ အလားတူ ကဏ္ဍစီမံကိန်း တစ်ခုချင်းအတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း (ီနလနူသစာနညအ ဏူညေ)  များကိုလည်း ပညြ်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နသေကဲ့သို့၊ တိုင်းဒသေကြီး။ ပညြ်နယ်အစိုးရများကလည်း ဒသေန္တရဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း၊ မြို့ပဖြွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကို အသေးစိတ်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ရန် အဆင့်ဆင့်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နတောကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ စတင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ချိန်ဖစြ်လို့ အကူးအပြောင်းကာလအတွင်း လိုအပ်ချက်များ ရှိနမှောဖစြ်သော်လည်း ပညြ်တွင်းပညြ်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်များအကူအညီဖငြ့် ပိုမိုသိရှိနားလည် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မယ်လို့ ယုံကညြ်ပါတယ်။ ဒီနရောမှာ ပညြ်ထောင်စုပညြ်ထောင်စုအစိုးရအနနေဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ မြို့အားလုံးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းတွေ ရေးဆွဲဖို့ကြိုးစားပမေဲ့ မြို့အားလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်း ကိုင်တွယ်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လူအား၊ ငွအေားနဲ့ အမှန်တကယ် လိုအပ်မှုအနအေထား ရှိ။မရှိ သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ တိုင်းဒသေကြီး။ ပညြ်နယ် အစိုးရများကလည်း မိမိတို့ရဲ့ မြို့နယ်အားလုံးအပေါ် ခြုံငုံလေ့လာသုံးသပ်ကညြ့်ရင် ပညြ်သူတွေ လတ်တလော မြို့ကွက်၊ ရွာကွက် ချဲ့ပေးရန်လိုတဲ့ မြို့နယ်၊ သောက်သုံးရဖေူလုံရေးနှင့် သစ်တောသစ်ပင် ပြုစုပျိုးထောင်ရေး ဦးစားပေး လုပ်ပေးရမဲ့ မြို့နယ်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရေးအတွက် နှစ်တိုနှစ်ရှည်စိုက်ခင်းများ၊ စက်မှုလက်မှုနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဦးစားပေးထူထောင်ရမဲ့ မြို့နယ်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လျှပ်စစ်နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ရမဲ့ မြို့နယ်တွေ စာရင်းပေါ်ထွက်လာမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက်အပေါ် ဦးစားပေးမြို့နယ်များကို နှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ဦးစားပေး အစီအစဉ် (စမငသမငအပ) များ ရေးဆွဲထားပြီး ဘတ်ဂျက်၊ နိုင်ငံခြားအကူအညီအထောက်အပံ့၊ ပညြ်တွင်း ပညြ်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ဘယ်လိုရအောင် ကြိုးစားမလဲ၊ ဘယ်လိုခွဲဝသေုံးစွဲ မလဲဆိုတာကို နှစ်အလိုက် အဆင့်ဆင့်စီမံကိန်း(ဏူညေ) ရေးဆွဲခငြ်းဟာ မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ခငြ်းပဲဖစြ်ပါတယ်။

 

နိုင်ငံတော်အနနေဲ့ ပဉ္စမကာလတို ငါးနှစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲ အတည်ပြုပြီးတဲ့နောက် နှစ်သုံးဆယ် နှစ်ရှည်စီမံကိန်းကို ပနြ်လည်သုံးသပ်ရေးဆွဲခငြ်းလုပ်ငန်းအပငြ် အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း(ြအေငသညေူ ီနလနူသစာနညအ ဏူညေ) ကို –

 

 

ကျေးလက်ဒသေဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးစီမံကိန်း

 

 

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမစြ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း

 

 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်း

 

 

ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း

 

 

စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း

 

 

ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွရေေးကြေးရေးကဏ္ဍ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း

 

 

ဒသေန္တရ စီမံကိန်းများ

 

 

ကဏ္ဍအလိုက် စီမံကိန်းများဖငြ့် (ဃသာစမန့နညျငလန ီနလနူသစာနညအ ဏူညေ) အဖစြ် ဆက်လက်ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားကမြှာဖစြ်ပါတယ်။

 

ပညြ်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ တိုင်းဒသေကြီးပညြ်နယ်အစိုးရများကလည်း (ဂျီဒီပီ) တိုးတက်ရေးထက် ပညြ်သူတစ်ဦးချင်း၊ တစ်အိမ်ထောင်ချင်းရဲ့ ဝင်ငွတေိုးတက်ရေးနဲ့ လူမှုစီးပွားရေးဘဝ မငြ့်မားတိုးတက်ရေးအတွက် ပညြ်သူလူထု ဗဟိုပြုဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး (ဏနသစူန-ဃနညအနမနိ ီနလနူသစာနညအ) လုပ်ငန်းတွကေို ဦးစားပေးပြီး၊ အစီအမံရှိရှိနဲ့ မြပေငြ်မှာ အမှန်တကယ်တိုးတက်အောင် ကျိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကဖြို့ တိုက်တွန်းပြောကြား လိုပါတယ်။

 

ဒုတိယပိုင်းအနနေဲ့ ဆက်လက် ပြောကြားလိုတာကတော့ နိုင်ငံခြားအကူအညီအထောက်အပံ့များကို ထိရောက်စွာရယူအသုံးပြုခငြ်းဖငြ့် အမျိုးသားဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်များ (ြအေငသညေူ ီနလနူသစာနညအ ွသျေူ) နဲ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂထောင်စုနှစ်ရည်မှန်းချက်များ (ငြူနညညငကာ ီနလနူသစာနညအ ွသျေူ) အောင်မငြ်အောင် ဆောင်ရွက်ရေးဖစြ်ပါတယ်။

 

ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကို လေ့လာကညြ့်ရင် အဲဒီနိုင်ငံတွရေဲ့ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်များ (ီနလနူသစာနညအ ွသျေူ) နဲ့ ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး စတဲ့ ထောင်စုနှစ်ရည်မှန်းချက်များ (ငြူနညညငကာ ီနလနူသစာနညအ ွသျေူ) ကို အောင်မငြ်အောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရာမှာ နိုင်ငံရဲ့ ဘတ်ဂျက်ငွတေစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာအကူအညီ အထောက်အပံ့ (ွမညေအ။ဗငိ)၊ ချေးငွေ(ူသညေ) နဲ့ နည်းပညာအကူအညီများ ရယူ ဆောင်ရွက်ကရြပါတယ်။ ဒီလိုရယူဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ကူညီထောက်ပံ့ကတြဲ့နိုင်ငံများ၊ အလှူရှင်များအနနေဲ့ ၎င်းတို့ ကူညီထောက်ပံ့လိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ နယ်မြေ။ ဧရိယာ ဦးစားပေးမှု အစီအစဉ်အမျိုးမျိုး၊ ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးရှိကပြြီး အကူအညီရယူတဲ့ နိုင်ငံကလဲ မိမိတို့ရဲ့ ဦးစားပေးကဏ္ဍနဲ့ နယ်မြမျေားကို မိမိတို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း (ီနလနူသစာနညအ ဏူညေ) နဲ့ ပြုပငြ်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျူဟာ(ျွန်သမာ ှအမအေနါပ) လုပ်ငန်းစဉ် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များနဲ့ အကျိုးရှိ ထိရောက်အောင် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ကတြာဖစြ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ အကျိုးအမတြ် ပနြ်ရချက် နည်းလို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မပြုလုပ်ချင်တဲ့ နယ်မြဒေသေများ၊ အစွန်အဖျားဒသေများကို အစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့ (ွမညေအ။ငေိ) ကို ဦးစားပေးသုံးစွဲပြီး၊ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက စီးပွားရေး တွက်ခြကေိုက်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တဲ့ နယ်မြမျေားမှာ ပညြ်တွင်းပညြ်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ှုညလနျအာနညအ) နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ စဉ်းစားရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ ချေးငွေ (ူသညေ) ကိုတော့ အတိုးနှုန်း၊ ပနြ်ဆက်ရမဲ့ ကာလနဲ့ ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်း (ဏမသနြခအ) ကို စီးပွားရေးတွက်ခြကေိုက်မှု၊ အကျိုးအမတြ်ပနြ်ပေါ်နိုင်မှု၊ ချေးငွပေနြ်ဆပ်နိုင်မှု စတဲ့အခြအေနတွေနေဲ့ စဉ်းစားရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ကရြမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးအရ ချက်ချင်း အကျိုးအမတြ် မပေါ်နိုင်သော်လည်း နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက် ရရှေည်အကျိုးရှိမဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လျှပ်စစ်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်း၊ တံတား၊ ဆိပ်ကမ်း စတဲ့အခြခေံ အဆောက်အဦ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာတော့ လိုအပ်ချက်အရ သုံးကရြန် ဖစြ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံတွအေပေါ် မူတည်ပြီး ထိရောက်သော နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံများ စီမံခန့်ခွဲမှု    (န်နခအငလန ဗငိ ြညေေါနာနညအ) ရရှိရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနနေဲ့ နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံ စီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီ နဲ့ အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအကြံပေးကောင်စီ တို့ကို    ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြား အကူအညီ အထောက်အပံဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို စီမံချက်များ စနစ်တကျ ရေးဆွဲပြီး စီမံခန့်ခွဲ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

ဒါကြောင့် ပညြ်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ တိုင်းဒသေကြီး။ ပညြ်နယ် အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်များ အနနေဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ကဏ္ဍစီမံကိန်း၊ ဒသေန္တရစီမံကိန်းများနဲ့ ပြုပငြ်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျုဟာလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ အညီ နိုင်ငံခြားအကူအညီ ( ွမညေအ။ဗငိ ) အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် ဦးစားပေးကဏ္ဍများနှင့် ဦးစားပေး နယ်မြမျေားကိုလည်းကောင်း၊ ချေးငွေ   (ူသညေ) ရယူ ဆောင်ရွက်သင့်သည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ပညြ်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများက တိုင်းဒသေကြီး။  ပညြ်နယ် များနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး မိမိတို့တာဝန်ယူ၍  တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်၊ နိုင်ငံတော်နှင့် ပညြ်သူလူထုအတွက် အကျိုးရှိ ထိရောက်မည့် လုပ်ငန်းများကို  ဦးစားပေးရွေးချယ် ဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။  ရှေးကကဲ့သို့ ွှသစ-ီသတည ခွဲဝချေထားမှုမျိုး ဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းနှင့်အညီ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် ဦးစားပေးကဏ္ဍနှင့် နယ်မြမျေားကို အောက်ခြအေဆင့်ကစပြီး သြအအသာ-့စ  လုပ်ငန်းစဉ်ဖငြ့် တင်ပဆြောင်ရွက်သွားရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

ပညြ်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ ( ဥပမာ-ဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှု ) ကလည်း မိမိတို့၏ ကဏ္ဍအလိုက် ချေးငွမေည်မျှ ရယူ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင် တိုးတက်မှု မည်မျှရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကို တွက်ချက်ပြီး တာဝန်ယူ၍ ဆောင်ရွက်ခငြ်းပဲ ဖစြ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပညြ်ထောင်စုဝန်ကြီးများက မိမိတို့တာဝန်ယူတဲ့ ကဏ္ဍတိုးတက်အောင် စီးပွားရေးတွက်ခြကေိုက်မယ်ဆိုရင် ဃေူခကူအေနိ ျွငျု  ဖငြ့် နိုင်ငံခြားချေးငွရေယူပြီး ရဲရဲတင်းတင်း တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သွားမှသာ တိုင်းပညြ်တိုးတက်မှာ ဖစြ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူမှုစီးပွားရေး မထိခိုက်မဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွကေို ရွေးချယ်ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

 

ပညြ်သူများရဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရာမှာ အလုပ်ရရုံသက်သက် မဟုတ်ဘဲ ထိုက်သင့်သော အခြခေံလုပ်ခလစာများ ပညြ့်ပညြ့်ဝဝ ရရှိရေးအတွက် အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖစြ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပညြ်ထောင်စုအစိုးရအနနေဲ့ အခြားနိုင်ငံများနည်းတူ အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ ဥပဒတေစ်ရပ် ရေးဆွဲပြီး လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းရန် စီစဉ်ထားပါတယ်။

 

ဘတ်ဂျတ်နဲ့ နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံကိစ္စ ပြောကြားပြီးတဲ့နောက် တတိယပိုင်းမှာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် အဓိကျတဲ့ ပညြ်တွင်းပညြ်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ကဖြို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အတွက်  ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဟာ အရေးကြီးပြီး လုပ်သာကိုင်သာရှိဖို့ လိုသလို ဥပဒအေရ အကာအကွယ်ပေးမှုရှိမှသာ  လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကမြှာ ဖစြ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်အညီ ပငြ်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး မကြာမီမှာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒကေို ပညြ်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုပဋ္ဌြာန်းနိုင်တော့မှာ ဖစြ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး မနြ်မာ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန်  ဥပဒေ ( မူကမြ်း) ကို ရေးဆွဲပြီး ဖစြ်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ သဘောထားအကြံပြုချက်များ ရယူပြီးပါက လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းမှာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

တိုင်းပညြ်ရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုနှင့်   ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တို့ဟာ အဓိက  မောင်းနှင်အားဖစြ်ပါတယ်။ ပညြ်သူများရဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနဲ့ လူမှုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက် ပညြ်တွင်း ပညြ်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တစ်ဖက်က တိုးတက်အောင် ကြိုးပမ်းရမှာ ဖစြ်သလို တစ်ဖက်ကလည်း မိမိနိုင်ငံနှင့်လူမျိုး အကျိုးစီးပွား မထိခိုက်ရေး၊ နိုင်ငံဂုဏ်သိက္ခာ မထိခိုက်ရေး၊ နိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာ မထိခိုက်ရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်ရေးတို့ကိုလည်း ရပ်တည်စောင့်ထိန်းရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ မြသေယံဇာတ၊ ရသေယံဇာတ၊ သစ်တောသယံဇာတ၊ သတ္တုသယံဇာတ စသည့် သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမစြ်များကို နောင်သားစဉ်မြေးဆက်အထိ စနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်မဲ့ စဉ်ဆက်မပတြ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (ှကျအငေညဘေူန ီနလနူသစာနညအ) ရရှိရေးကို စနစ်တကျ စီမံတွက်ချက် အသုံးပြု ဆောင်ရွက်သွားကရြန် လိုအပ်ပါတယ်။

 

ဒီနရောမှာ အလျဉ်းသင့်လို့ မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာမှာ အခြားနိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲ အခက်အခဲတွေ့နရေတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုကတော့ မြအေသုံးချမှု (ူညေိ ကျန) မြကေစားမှု (ူညေိ ှစနခကူအေငသည) စတဲ့ မြယော ပြဿနာများပဲ ဖစြ်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့ကို ကညြ့်ရင် ကိုယ့်နိုင်ငံထက်သာတဲ့ မြို့ပြ-ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းတွနေဲ့ လူနမှေုအဆင့်အတန်းနဲ့ လူမှု စီးပွားရေးဘဝ မငြ့်မားတိုးတက်မှု အခြအေနကေို တွေ့ရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြားနိုင်ငံများနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ဖို့အတွက် ဒသေန္တရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း(ျွနါငသညေူ ီနလနူသစာနညအ ဏူညေ)၊ မြို့ပဖြွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း(ဃငအပ ီနလနူသစာနညအ ဏူညေ)၊ မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (ွှသတညျ့ငစ ီနလနူသစာနညအ ဏူညေ)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (ဠငေါူန ီနလနူသစာနညအ ဏူညေ) တို့ကို မြို့နယ်အဆင့်ကစပြီး ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်စခေဲ့တာ ဖစြ်ပါတယ်။ မြို့နယ်တစ်နယ်ရဲ့ အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရေ အချိုးအစားနဲ့ ပညြ်သူတို့၏ နမှေုထိုင်မှုလိုအပ်ချက်၊ ပညြ်သူတို့၏ စားသောက်မှု လိုအပ်ချက်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း လိုအပ်ချက်တို့ အတွက် လယ်ယာမြမျေား၊ နှစ်ရှည်စိုက်ခင်းကြီးများနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ ၊ သစ်တော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ပညြ်သူတို့၏ သောက်သုံးရေ လိုအပ်ချက် ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြအေနနှေင့် ပညြ်သူတို့၏ သွားလာရေး လိုအပ်ချက်၊ လျှပ်စစ်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး စသည့် ပညြ်သူတို့ လိုအပ်ချက်ကိစ္စအဝဝကို  ဖညြ့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြအေသုံးချမှု မူဝါဒ (ူညေိ ျ့န ဏသူငခပ) နှင့် မြအေသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး(ူညေိ ျ့န ြညေေါနာနညအ) တို့ကို စနစ်တကျ စီမံ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပါတယ်။

 

သစ်တောမြနှေင့် မြလွေတ်မြရေိုင်းများ၊ အခြားမြမျေားတွင် တရားမဝင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နထေိုင် လုပ်ကိုင်ရာမှ ၎င်းတို့ လက်ငုတ်လက်ရင်း ပိုင်ဆိုင်သကဲ့သို့ ဖစြ်ပြီး အစိုးရ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုမှာ အခက်အခဲရှိလာတဲ့ အတွက် အခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့ မြဟေက်တာ များစွာကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ခွင့်ပြုမပေးနိုင်တဲ့အခြအေနမျေား၊ မြယောပြဿနာများကို နရောအနှံအပြားမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။

 

နှစ်တိုနှစ်ရှည် စက်မှုကုန်ကမြ်းနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးတက်နိုင်ရန် မိမိတို့၏ ပညြ်သူများကို သစ်တောမြနှေင့် မြလွေတ်မြရေိုင်းများ၌ တရားမဝင် ကျူးကျော်နထေိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ခငြ်းအစား မြို့ကွက် ရွာကွက်များ စနစ်တကျ ထူထောင်နရော ချထားပေးခငြ်း ၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် လယ်ယာမြမျေားချထားစီမံ ပေးခငြ်း တို့ကို စုစည်းပြုလုပ်ပေးလျက် သစ်တော၊ သစ်ပင်နဲ့ နှစ်ရှည်ပင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီးပွားရေးစိုက်ခင်း ကြီးများ ပြောင်းလဲထူထောင်ပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခငြ်းဖငြ့် ရရှေည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖစြ်ထွန်းစလျေက် ဒသေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပညြ်သူတို့၏အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု၊ လူနမှေု အဆင့်အတန်းမငြ့်မားမှုတို့အတွက် မြယောစနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးအတွက် မြယောစနစ် ပြုပငြ် ပြောင်းလဲရေး (ူညေိ ျွန်သမာ) ကို ဆောင်ရွက်ရန် အချိန်ကျရောက်ပြီ ဖစြ်ပါတယ်။

 

ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်အနနေဲ့ မြယောအသုံးချမှု မူဝါဒများ ရေးဆွဲပြီး ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့အညီ မြယောခွဲဝအေသုံးချမှု စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများအတွက် မြယောခွဲဝအေသုံးချမှု စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ ကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖစြ်တဲ့အတွက် ပညြ်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ တိုင်းဒသေကြီး။ပညြ်နယ် အစိုးရများအနနေဲ့ မိမိတို့ရဲ့ မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ သတ္တု၊ ကျောက်မျက် ၊ စွမ်းအင် ၊ တွင်းထွက် ပစ္စည်းများ ရှာဖွထေုတ်လုပ်မှု၊ စိုက်ခင်းကြီးများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ အဆိုပါ ကော်မတီသို့ မြယော ခွဲဝေ အသုံးချရေး စိစစ်အတည်ပြုပေးနိုင်ရန် ပေးပို့တင်ပြ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ ယင်းကော်မတီမှ စိစစ်ပြီးပါက ပညြ်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ၊ မနြ်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်၊ မြလွေတ် မြရေိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ဖနြ့်ဝညှေိနှိုင်း ဆက်စပ်ဆောင်ရွက် သွားကရြမှာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

မြယောနဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးအနနေဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ မြေဧရိယာ ခွဲဝေ အသုံးပြုသည့် သတ်မှတ်ချက်များ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ကွဲပြားပြီး လက်တွေ့မြပေငြ်၌ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခငြ်း မရှိသည့်    အခြအေနမှေ နိုင်ငံတကာနှင့်အညီ ၊ ခတေ်နှင့်အညီ လက်တွေ့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ပနြ်လည်ညှိနှိုင်းရေးဆွဲ အတည်ပြု ပဋ္ဌြာန်းဆောင်ရွက်သွားမှသာ ထိရောက်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖစြ်ပါတယ်။

 

မြို့ကွက်၊ ရွာကွက်၊ အိမ်ကွက်၊ စိုက်ကွက်နှင့် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ကွက်များကိုလည်း တိကျမှန်ကန်စွာ စာရင်းကောက်ယူ မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းခငြ်း၊ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်မှုများကို အခွန်အကောက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့် ဆက်စပ်ညှိနှိုင်း၍ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်း များ တိကျမှန်ကန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခငြ်းများကိုလည်း အခြခေံ ခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖစြ်ပါတယ်။

 

ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ တိုင်းဒသေကြီး။ ပညြ်နယ်အစိုးရများ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း။ ဒသေများအနနေဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ ညှိနှိုင်းပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများနဲ့ ရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအတွက် နယ်စပ်ဒသေ တွမှော နရေေးထိုင်ရေး၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိရုံသာမက အခြားနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်နရေသူများ၊ မိမိဒသေများသို့ ပနြ်လည်အခြချေ   နထေိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ရန်-

 

 

မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ နရောချထားပေးခငြ်း၊

 

 

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုစီးပွားရေး၊ အခြအေနမျေား ပညြ့်စုံအောင်ဖညြ့်ဆည်းပေးခငြ်း၊

 

 

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ စက်မှုလက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် အဆင့်မှ စီးပွားဖစြ် အဆင့်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ရန် စီးပွားဖစြ် စိုက်ခင်းကြီးများ၊ စီးပွားဖစြ် မွေးမြူရေး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးများ၊ စက်ရုံစုကြီးများ၊ စနစ်တကျ ထူထောင်ပေးခငြ်း၊

 

 

ယင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိလာသော ကုန်ပစ္စည်းများကို လက်လီအဆင့်မှ လက်ကား ကုန်စည်ဒိုင်ကြီးများ၊ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်များအဖစြ် ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် စီမံဆောင်ရွက်ပေးခငြ်း၊

 

 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးခငြ်းဖငြ့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခငြ်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖစြ်ပါတယ်။

 

 

 

သို့မှသာ မိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီး အခက်အခဲကြားက ပညြ်ပသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နကေရြတဲ့ ပညြ်သူများ အနနေဲ့ မိမိတို့ဒသေဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှ ပနြ်လည်လာရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ကမြှာဖစြ်ပါတယ်။

 

အလားတူ နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်ရှိနပြေီး အောင်မငြ်နကေတြဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင်များ၊ လုပ်ငန်းကဏ္ဍ အလိုက် စီမံကိန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်း နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့အတူ လာရောက်လက်တွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကပြါလို့ လှိုက်လှဲစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။

 

စတုတ္ထပိုင်းအနနေဲ့ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လက်တလောလိုအပ်ချက်၊ ရတေိုလိုအပ်ချက်နှင့် ရရှေည်လိုအပ်ချက်များအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲဆောင်ရွက်မဲ့ ကိစ္စများနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ပြောကြားလိုပါတယ်။ ယခင် အစိုးရအနနေဲ့ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍဖွံဖြိုး တိုးတက်ရန် လိုအပ်ချက်ကို အာရုံစိုက်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်စခေဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ သာမန်အသုံးစရိတ်နဲ့ ငွလေုံးငွရေင်းအပါအဝင် နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေ စုစုပေါင်းကျပ်သန်း (၂ယ၈၀၂ယ၈၉၇) နှင့် နိုင်ငံခြားချေးငွဖေငြ့် ဆောင်ရွက်သော ရအေားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းလေးခုအတွက် အမရေိကန်ဒေါ်လာ (၆.၇) ဘီလီယံကျော် သုံးစွဲခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား တိုးတက်ထုတ်လုပ်ရေး ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှုစုစုပေါင်း ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း (၂ယ၂၂၆) ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု စုစုပေါင်းကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း (၉ယ၇၁၁) အထိ တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ရာတွင် တိုးတက်လာသောလူဦးရနှေင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား တိုးတက်သုံးစွဲလာမှု ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားမှာ လိုအပ်နဆေဲဖစြ်ပါတယ်။ မကြာမီကလဲ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လျော့နည်းကျဆင်းခဲ့မှုအပေါ် ပညြ်သူများအနနေဲ့ လျှပ်စစ်မီးလိုအင်ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်ပသြခဲ့ကပြြီး ဖစြ်ပါတယ်။

 

ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနနေဲ့ ပညြ်တွင်းပညြ်ပနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖညြ့်ဆည်းပေးမဲ့ လက်တလောအစီအစဉ်များကို အမနြ်စီမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ရာတွင် ရတေိုရရှေည်အတွက် ပညြ်သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ တိုင်းပညြ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် စွမ်းအင်နဲ့ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍကို ချိတ်ဆက်စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့စီမံကိန်းကော်မရှင်မှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စွမ်းအင်ကိစ္စ အရပ်ရပ်အတွက် အမျိုးသားစွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ (ြအေငသညေူ နညနမါပ ြညေေါနာနညအ ဃသာငအအနန) ကိုဖွဲ့စည်းပြီး ရတေို၊ ရရှေည်အစီအမံများအတွက် အမျိုးသားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း(ြအေငသညေူ နူနခအမငခငအပ ဏူညေ) ကို အမျိုးသားစွမ်းအင်မူဝါဒ (ြအေငသညေူ နညနမါပ ဏသူငခပ) နှင့်အညီ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ရေးဆွဲ ပြီးရင် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်သွားရမဲ့ ရနေံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေး စတဲ့ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖေါ်သွားရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိမိနိုင်ငံရဲ့ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမစြ်ကို ကုန်ကမြ်းအတိုင်း ထုတ်လုပ် ရောင်းချမှု မှ နိုင်ငံအတွက် လိုအပ်တဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သာမက ဓါတ်မြသေဇြာလိုအပ်ချက်၊ ရနေံဓါတု ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များအား ရရှေည်မှာ ပညြ်သူလူထု ဗဟိုပြု ဖွံ့ဖြိုးမှု (ဏနသစူန-ဃနညအနမနိ ီနလနူသစာနညအ) နှင့်အညီ ပညြ်သူ့ကုန်စည် (ဏကဘူငခ ွသသျိ) များကို ပညြ်တွင်းလိုအပ်ချက် ပညြ့်မီအောင် ဦးစားပေးအဖစြ် ပြုပငြ် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

အမျိုးသားစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအနနေဲ့ ရတေို၊ ရရှေည်အစီအမံများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရာမှာ ပညြ်ထောင်စုအစိုးရက ထုတ်လုပ်ဖနြ့်ဖြူးမဲ့အပိုင်း၊ ဒသေအစိုးရများက ထုတ်လုပ်ဖနြ့်ဖြူးမဲ့အပိုင်း၊ ပညြ်တွင်းပညြ်ပ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖငြ့် ထုတ်လုပ် ဖနြ့်ဖြူးမဲ့အပိုင်းများကို နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ ရှေးယခင်အစိုးရက ရအေားလျှပ်စစ်တစ်ခုတည်းအပေါ် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု စရိတ်နှင့် ဖနြ့်ဖြူးမှုစရိတ်ကို အဓိကအခြခေံ၍ တွက်ချက်ခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ပညြ်သူတို့၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုအပ်ချက်အရ နရောဒသေ၊ ရမြေေ၊ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမစြ် အခြအေနအေလိုက် ပညြ်သူတို့၏ လက်ခံ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မည့် အခြအေနပေေါ် မူတည်ပြီး ရအေားလျှပ်စစ်သာမက သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ ဒီဇယ်၊ ကျောက်မီးသွေး၊ နအေား၊ လအေားနှင့် အခြားဇီဝနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလောင်စာတို့မှ ထုတ်လုပ်နိုင်သမျှ ထုတ်လုပ်ပြီး ဖနြ့်ဝပေေးရေး ကြိုးပမ်းရန် လိုအပ်လာပြီဖစြ်ပါတယ်။

 

စက်မှုနိုင်ငံဖစြ်ရေးနဲ့ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးတည်ရည်မှန်းဆောင်ရွက်ရာမှာ အဓိက အလိုအပ်ဆုံး ဖစြ်တဲ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ဟာ အပနြ်အလှန် ဆက်စပ်မှီခို နတောကြောင့် (နညနမါပ ဏူညေ) နဲ့ (ှုညိကျအမငေူ ီနလနူသစာနညအ ဏူညေ) တွကေို စနစ်တကျ ရေးဆွဲချမှတ်နိုင်မှ သာလျှင် နိုင်ငံနှင့် ပညြ်သူလူထုရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖစြ်တဲ့ ကုန်စည်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကို တိုးတက်စီမံ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

ဒီနရောမှာအသုံးပြုတဲ့ သဘာဝအရင်းအမစြ် လောင်စာတန်ဖိုးနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်၊ ခရီးအကွာအဝေး အလိုက် ဖနြ့်ဖြူးမှုစရိတ်စက အပေါ်မူတည်၍ နိုင်ငံတကာစျေးနှုန်းများနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် လျှပ်စစ်ဝယ်ယူ သုံးစွဲသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြမေည့် စျေးနှုန်းများညှိနှိုင်းပြီး စျေးနှုန်းမူဝါဒ (ဏမငခငညါ ဏသူငခပ) ချမှတ်ဆောင်ရွက် သွားရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရအပိုင်းမှ နှစ်စဉ် တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်ဖနြ့်ဖြူးရေးကြိုးပမ်းမည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပုဂ္ဂလိကနှင့် ဖက်စပ်ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခငြ်း၊ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပုံစံအမျိုးမျိုးကို အခြားနိုင်ငံများနည်းတူ ရရှေည်ဖစြ်နိုင်မည့် အစီအမံများကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်သွားကရြမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ နိုင်ငံပိုင် အခန်းကဏ္ဍ အချိုးအစားနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အချိုးအစား ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်မဲ့ အစီအစဉ်များကို အမျိုးသားစွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်၊ မနြ်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်တို့ ပူးပေါင်းပြီးသက်ဆိုင်သည့် ပညြ်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒသေကြီး။ ပညြ်နယ်အစိုးရများက ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် သွားကရြန် ပြောကြား လိုပါတယ်။

 

နိဂုံးချုပ်အားဖငြ့်-

 

နိုင်ငံတော်အစိုးရအနနေဲ့ စတင်တာဝန်ယူတဲ့ ပြုပငြ်ပြောင်းလဲရေးကာလမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပကတိလက်ရှိ အခြအေနအေပေါ် မူတည်စဉ်းစားပြီး စီးပွားရေးမူဝါဒ (၄)ရပ် ချမှတ်၍ အမျိုးသားစီမံကိန်းကို ရေးဆွဲထားတာ ဖစြ်ပါတယ်။

 

ပထမစီးပွားရေးမူဝါဒကတော့ ပညြ်သူအများစု ပါဝင်လုပ်ကိုင်နတေဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မပျက် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရင်း အခြားနိုင်ငံများနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းပြီး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။

 

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးလက်ဒသေဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ဆင်းရဲမှု လျှော့ချရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာရေးဟာ အဓိကကျပါတယ်။ အစိုးရအနနေဲ့လည်း ကျေးလက်ဒသေဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းများကို အာရုံစိုက် ပြီး လုပ်နိုင်အောင် ကျေးလက်ဒသေဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနတစ်ခု တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ဖစြ်တဲ့အတွက် အာရုံစိုက် မြှင့်တင် လုပ်ဆောင်သွားမှာဖစြ်ပါတယ်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ စက်မှုကဏ္ဍမှာ ပညြ်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာစမေဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးထူထောင် လုပ်ဆောင်သွားမှာလည်း ဖစြ်ပါတယ်။

 

တောင်သူလယ်သမားများရဲ့ စိုက်စရိတ်ချေးငွမျေား ယခုထက်ပိုမိုအဆင်ပြအေောင် အစိုးရပိုင်းကရော ပုဂ္ဂလိကပိုင်းကပါ ပူးပေါင်းပြီး ငွစေုငွချေေးဘဏ်များ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ အသေးစားငွချေေးလုပ်ငန်း (ငြခမသ င်္ငညညေခန ) များကို ပညြ်တွင်းပညြ်ပ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက တိုးတက်ဆောင်ရွက်သွားရေး၊ သီးနှံများ ထုတ်လုပ်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်မှု၊ ရောင်းဝယ်မှု၊ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို ပနြ်လည်သုံးသပ်ပြီး တောင်သူလယ်သမားများ တွက်ခြကေိုက်၍ ဝင်ငွတေိုးတက်ရရှိရေး၊ ွှမညျေခေအငသညေူ ဃသျအ များ လျှော့ချရေး၊ စိုက်ပျိုး နည်းပညာနှင့် စက်မှုလယ်ယာစနစ် ပြောင်းလဲရေးတွကေို ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအနနေဲ့ အထူးအလေးထား ကြိုးပမ်း သွားကဖြို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဆန်စပါးစျေး ကျဆင်းမှုအပေါ် အစိုးရက ပုဂ္ဂလိကနဲ့ ပူးပေါင်း၍ ဝယ်ယူပေးသည့် လုပ်ငန်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။ ဒီအခြအေနတွေအေပေါ်မှာ တိုင်းဒသေကြီး။ ပညြ်နယ် အစိုးရများအနနေဲ့ မြို့နယ်အလိုက် ကွင်းဆင်းလေ့လာသုံးသပ်မှုများ၊ တောင်သူလယ်သမားများရဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း တိုးတက်ရေးတို့အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပြီး ပြုပငြ်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက် ပေးသင့်တဲ့ နည်းလမ်းများရှာဖွဆေောင်ရွက်သွားကဖြို့ လိုအပ်ပါတယ်။

 

စီးပွားရေးမူဝါဒရဲ့ ဒုတိယအချက်ဖစြ်တဲ့ တိုင်းဒသေကြီးနဲ့ ပညြ်နယ်များအချိုးကျ မျှတစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဘဏ္ဍာငွအေရ။အသုံးနှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံခြားအကူအညီအထောက်အပံ့များ၊ ဆင်းရဲမှုညွှန်းကိန်း လိုအပ်ချက်များ အရ တိုင်းဒသေကြီးနဲ့ ပညြ်နယ်များအကြား မျှတစွာ ခွဲဝရေရှိရေး၊ ဒသေဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများအတွက် ပညြ်တွင်းပညြ်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးချဲ့ဖိတ်ခေါ် ဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းနှင့် ဒသေန္တရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများနဲ့အညီ လေ့လာသုံးသပ်စီမံသွားကဖြို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဘဏ္ဍာငွအေရ-အသုံးနှင့် နိုင်ငံခြားအကူအညီအထောက်အပံ့များကို ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုရေးအတွက် မြို့နယ်အဆင့်အထိ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ် ဆောင်ရွက်ကရြန် လိုအပ် ပါတယ်။

 

စီးပွားရေးမူဝါဒ တတိယအချက်ဖစြ်တဲ့ပညြ်သူတို့ရဲ့ လူမှုစီးပွားရေး ဘက်စုံတိုးတက်မှု အတွက် တိုင်းဒသေကြီး။ပညြ်နယ်များအလိုက် စီးပွားရေးညွှန်းကိန်း များကို အချိန်ကာလအလိုက် ထိထိရောက်ရောက် တိုးတက်လာအောင် ဆောင်ရွက်သွားကဖြို့ ဖစြ်ပါတယ်။ မြို့နယ်အလိုက် (ဂျီဒီပီ) တိုးတက်ရုံသာမက လူတစ်ဦးကျ ဝင်ငွတေိုးတက်ရေး၊ အိမ်ထောင်စုအလိုက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လူနမှေုအဆင့်အတန်း (စား-ဝတ်-နေ-ရေး) တိုးတက်မှု ရှိရေးစတဲ့ ပညြ်သူဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ထိထိရောက်ရောက် တိုးတက်အောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ဖို့ မှာကြားလိုပါတယ်။

 

စီးပွားရေးမူဝါဒ စတုတ္ထအချက်ဖစြ်တဲ့ ကိန်းဂဏန်းစာရင်းအင်းများ အရည်အသွေးပညြ့်ဝရေးနဲ့ တိကျမှန်ကန်ရေးအတွက်ကိုလည်း မြပေငြ်ကွင်းဆင်းပြီး တိတိကျကျကောက်ယူခငြ်း ဃ့နခုယ ျွနခ့နခုယ ဃသကညအနမ ဃ့နခု ဖငြ့် ကွက်ကောက်ပနြ်လည် စစ်ဆေးခငြ်း၊ ဖစြ်နိုင်စွမ်းလေ့လာခငြ်း (င်္နျေငဘငူငအပ ှအကိပ) တို့ဖငြ့် ခိုင်မာမှန်ကန်သည့် ကိန်းဂဏန်းစာရင်းအင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိမှသာ မူဝါဒနှင့် ဆုံးဖတြ်ချက်များ ချမှတ်ခငြ်း (ီနခငျငသည ြေုငညါယ ဏသူငခပ ြေုငညါ) ကိုမှန်ကန်စွာပြုလုပ်နိုင်မှာဖစြ်ပါတယ်။

 

ဒီကနေ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရအနနေဲ့ ဒီမိုကရစေီကျင့်စဉ်နဲ့အညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ပြုပငြ်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ပညြ်သူလူထု ဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပညြ်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒသဘောထား (ဏကဘူငခ ဥစငညငသည) တွကေို ဆွေးနွေးရယူခငြ်းနည်းလမ်းနဲ့ အပနြ်အလှန် ယုံကညြ် လေးစားမှုဖငြ့် ပညြ်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခငြ်းဖငြ့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြအေနမျေားဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ လျင်မနြ်စွာပြောင်းလဲ တိုးတက်သွားမှာ ဖစြ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို စည်းကမ်းပညြ့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရစေီကျင့်စဉ်မျိုးကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာနဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းနတေဲ့ အချိန်မှာ ဒီမိုကရစေီခတေ်မှာ ပညြ်သူ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်တယ်ဆိုပြီး လမ်းမပေါ် လူအုပ်နဲ့ထွက် အစုအဝေးနဲ့ သွေးထိုးမှု ပါလာတဲ့အခါ မဖစြ်သင့်မဖစြ်ထိုက်တဲ့ ပညြ်သူအများစုရဲ့ အသက်အိုးအိမ် လုံခြုံမှုထိခိုက်တဲ့ဖစြ်စဉ်အထိ ရုတ်ခညြ်းပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ ဖစြ်စဉ်နဲ့ သဘောသဘာဝကို ရင့်ကျက်ယဉ်ကျေးသော၊ တိုင်းပညြ်တိုးတက်အောင် ညီညွတ်စွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်သော၊ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာသားစဉ်မြေးဆက် ရပ်တည်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ရည် ရှိသော လူမျိုးများအဖစြ် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ ပညြ်သူအားလုံးနဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်တို့ ပူးပေါင်းပြီးညီညီညွတ်ညွတ်၊ ခိုင်ခိုင်မာမာ လက်တွဲကာကွယ် စောင့်ရှောက်သွားရမှာဖစြ်ပါတယ်။

 

တိုင်းဒသေကြီး။ ပညြ်နယ်များအလိုက် ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပရေးနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး အထူးပြုပြောကြားလိုတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခငြ်းဟာ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးရော နယ်မြအေလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်ပါ များစွာအရေးပါပါတယ်။ ဒီနေ့ စီးပွားရေးပညာရှင်များရဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ချင်တာတွနေဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ပညြ်သူလူထုတင်ပလြိုတဲ့ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးပွဲတွမှောနီးနီးကပ်ကပ် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ နည်းလမ်းရှာဖွေ ဆွေးနွေးအဖြရှောပေးနိုင်မယ် ဆိုရင်-

ဒသေဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ လမ်းတံတားလိုအပ်ချက်တွေ၊ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေးလိုအပ်ချက်တွကေို ပညြ်ထောင်စု လွှတ်တော်အထိ အချိန်ယူတင်ပမြှုမျိုးအစား ဒသေအစိုးရနဲ့ ဒသေန္တရလွှတ်တော် အတွင်းမှာ ဦးစားပေး ကဏ္ဍနဲ့ ဦးစားပေးနယ်မြတွေကေို ညှိနှိုင်းလျာထားပေးနိုင်မှာ ဖစြ်တဲ့အတွက် များစွာအကျိုးကျေးဇူး ရှိခငြ်း၊

မြို့နယ်များရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြို့မိမြို့ဖများ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အသင်းအဖွဲ့များ အနဖေငြ့် မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများရေးဆွဲပြီး ဒသေဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို နီးနီးကပ်ကပ် ညှိနှိုင်းကြီးကပြ်နိုင်ခငြ်း၊

အစိုးရဌာနများနဲ့ ပညြ်သူများအကြား ပွင့်လင်းထင်သာမငြ်သာ ရှိလာတာနဲ့အမျှ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ သန့်ရှင်းသောအစိုးရ (ွသသိ ွသလနမညညေခနယ ဃူနညေ ွသလနမညာနညအ) ဖစြ်စနေိုင်ခငြ်း၊

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ပူးပေါင်းပြီး ဒသေဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ ပိုမိုတိုးတက် ပူးပေါင်း ပါဝင်လာနိုင်ခငြ်း၊

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများကို နည်းပညာ ပိုမိုဖညြ့်ဆည်း ပေးနိုင်ခငြ်း၊

ဒသေန္တရ၊ မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ခငြ်း၊

ပညြ်သူလူထု၏ အခက်အခဲများကို ဒသေဆွေးနွေးပွဲများ၌ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးနိုင်ခငြ်း၊ အောက်ခြတွေင် ဖြရှေင်းနိုင် သည်များကို ချက်ချင်းဖြရှေင်းပေးခငြ်းဖငြ့် ယနေ့ လမ်းမပေါ်ထွက်၍ ဆန္ဒပရြန်မလိုဘဲ ဒီမိုကရစေီကျင့်စဉ်နှင့်အညီ နည်းလမ်းတကျ ဖြရှေင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခငြ်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွကေို ရရှိလာမှာ ဖစြ်ပါတယ်။

ဒါ့ကြောင့် တိုင်းပညြ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ပညြ်သူတစ်ဦးချင်းရဲ့ စားဝတ်နရေေးလိုအပ်ချက်များကို ဖညြ့်ဆည်းပေးရမဲ့ တာဝန်ဟာ အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးအပေါ်မှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကို အလေးအနက်ခံယူပြီး မည်သည့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ဆောင်ရွက်သည်ဖစြ်စေ အောက်ခြအေထိဆင်းပြီး အောင်မငြ်သည်အထိ ဆောင်ရွက် သွားကပြါလို့ မှာကြားရင်းနိဂုံးချုပ်ပါတယ်။

Tuesday, June 19, 2012 – 05:00

မူရင္း။http://www.president-office.gov.mm/briefing-room/daily-news/news787

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: