ဒီလိုေျပာသင့္ လုပ္သင့္တာ ၾကာျပီ

4 Jul
ဒီေန႔ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ အစည္းအေ၀း လုပ္ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က သူတို႔ကို ရွင္းလင္းတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ခု ေပးခဲ့တယ္။

အကယ္၍ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား (အေမရိကန္ အပါအ၀င္) က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ( ႏိုင္ငံမဲ့ ျပည္သူမ်ား) ကို လက္ခံႏုိင္မည္ ဆုိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ သေဘၤာျဖင့္ေသာ္လည္း အျခားနည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို နားလည္ပါေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးကိုသာ ပိုမို အေလးထားပါသည္။

(ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး ညြန္ၾကားေရးမွဴး၏ ေဖ့စ္ဘုတ္အေကာင့္မွ အဂၤလိပ္လို ေရးသားခ်က္ကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္။ မူလ ေရးသားေသာ စေတးတပ္စ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။)

Hmuu Zaw
Today meeting with Human Rights Watch, Myanmar delegation gave the clear message, if some countries including US, can accept Rohinja (Stateless people), we can transport them by ships or others. We can undersatnd the human rights but we need to emphasize the National Security.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: