ပု႑ားကြ်န္းသားတိ သတိထားဖို႕

4 Jul
ပုုဏားကြ်န္းျမဳိ ႕နယ္ သဲတက္ကုုလားရြာကုု္ိ စစ္ေတြက ကုုလားတိ လက္နက္တိနန္ ့ေျပာင္းလာေက လက္နက္တိပါ ယူလာပါေရ။ ယင္းကုုလားတိေဃ တနယ္လုုံးမွာရွိေရ ရီကန္တိကုုိ လားလုုိ ့အဆိပ္ခပ္နီပါေရ
မုုိးဦးကလယ္ထြန္ဖုုိ ့တြက္ င/ေျပာက္ဆည္ရြာကဦးေက်ာ္ေသာင္း မွာသဲတက္ ကုုလား၈ေယာက္ ေအာင္ေက်ာ္ေဌးမွာ ၃ေယာက္ ေအာင္နုုိင္စုုိးမွာ၃ေယာက္ ငသံဒုုိင္မွာ ၁ေယာက္ ေစာလွေအာင္မွာ ပုုဏားက်ြန္း ကုုလားအျမဲတမ္း၃ေယာက္ ေပါင္း ၁၆ေယာက္ေယေဒရြာမွာ အငွားလုုပ္နီစြာ ကနီဇြန္လ ကုုလားျပသနာ
ရီကန္တိကုု္ိ အဆိပ္ခပ္ပနာ ဗီးလခကတ္ပါေယ ေ သဲတက္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိနီေယ ရြာတိက ရြာသားတိက ကုုလားတိကုုိ ေျဖရွင္းဖုုိ ့ျပင္ေယခါ သဲတက္စခန္းမူးက
(မင္းတုုိ ့ေတြ ဒီသဲတက္ကုုလားရြာကုု္ိ ဝင္မယ္ ဆုုိရင္ ကုုိယ့္ အေခါင္းကုု္ိ ကုုိယ္ သယ္ထမ္းလာခဲ႕ )
လုုိ ့ေျပာပါေရ စခန္းမူးက ရခုုိင္မဟုုတ္ပါ
ေဒသဲတက္ကုုလားရြာကုုိ သဲတက္နန္ ့တဖက္ကမ္းက ေရာင္ဇုုံရြာသားတိက ကိစၥ ေျဖရွင္းဖုုိ ့ေျပာေရခါ စခန္းမူးခြင့္မျပဳလုုိ ့တခုုလည္းလုုပ္ လုုိ ့မရျဖစ္နီပါေရ သဲတက္စခန္းမူးက ကုုလားတိဘက္က
သိန္းနွစ္ရာ နန့္ေရြွမ်ား လက္ခံ ထားေျကာင္းသိရပါေယ သတင္းကုုိ
share ပီးကတ္ပါ
အခုုေရးတဲ႕စာ ကခုုနက ေမးေဘာက္ထဲ ကုုိဝင္လာလုုိ ့တင္ေပးလုုိက္တာ ပါ

https://www.facebook.com/htayhtay.san

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: