ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(ယူနီဆက္)၏ အထူးသံတမန္ ဂ်က္ကီခ်န္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္

6 Jul

ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (ယူနီဆက္)၏ အထူးသံတမန္ ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔မႇ ၈ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေလးရက္ၾကာ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ခရီးစဥ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား လူကုန္ကူးမႈခံရမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ တုိက္႐ိုက္ သြား ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္ မာႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔မႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားႏႇင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး မႈမ်ား ျပဳ လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏႇင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြး မႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရႇိ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ဖြင့္လႇစ္ထားသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္မႇာျဖစ္ၿပီး လူကုန္ကူးခံခဲ့ ရၿပီး ျပန္လည္ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏႇင့္ ေတြ႔ဆံုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား မိမိတို႔ေနအိမ္သို႔ ျပန္ႏုိင္ေရးႏႇင့္ လိုအပ္သည့္ေစာင့္ေရႇာက္မႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ယူနီဆက္မႇေထာက္ ပံ့ကူညီေနသည့္ စီမံခ်က္ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ကေလးသူ ငယ္မ်ား၊ လမ္းမတြင္ ေလလြင့္ေနၾကသည့္ မိဘမဲ့ကေလးသူငယ္မ်ား ကိုလည္း ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(ယူနီဆက္) ၏ အထူးသံတမန္အျဖစ္ ၂၀၀၄ ခုႏႇစ္မႇစ၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏႇင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေန သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://www.weeklyeleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14416:2012-07-04-20-49-55&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: