ေနာက္ဆုံး က်ည္ဆန္ေလလား

23 Jul
Hmuu Zaw FB မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏို္င္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာျပီး ယင္းသို႕ ေလ်ာ့က်လာျခင္းမွာ အစိုးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခြင့္၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ အစရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူအခြင့္အေရးမ်ားသည္လည္း အသစ္ျပဌာန္း လာသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အတူ ပြင့္လန္းလာခဲ့သည္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ Freedom From Fear ကို ရရွိေနျပီ ျဖစ္ျပီး ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေနသစ္တြင္ ပိုမိုလြတ္လပ္ပြင့္လင္းလာမည့္ အေနအထားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈတို႕၏ အသက္၀င္ လည္ပတ္မႈႏွင့္အတူ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပိုမိုခိုင္မာလာမည့္ အနာဂတ္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆုံးေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတစ္ခုမွလြဲ၍ ယမ္းေငြ႕မ်ား လြင့္ျပယ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ယင္း ေျမာက္ပိုင္းမွာလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္နီမ်ား ျပဴထြက္လာေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ေနသည္ကို အားတက္ဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ႏိုု္င္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥသည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးလက္က်န္ က်ည္ဆန္တစ္ေတာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေနသည္။ ယင္းကိစၥမွလြဲ၍ အျခားကိစၥရပ္ မ်ား၌ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္စရာ တစ္စထက္တစ္စ နည္းပါးလာေသာ လက္ရွိ အခ်ိန္အခါတြင္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးတိုက္ကြက္မွာ ျပင္းထန္ မည့္အလားအလာ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

ဤတစ္ပြဲသည္ ယင္းတို႕အတြက္ ေနာက္ဆုံးေသာ ေကာက္ရိုးတစ္မွ်င္ ျဖစ္ေနသလို မိမိတို႕ ႏို္င္ငံအတြက္မူ အျပင္းထန္ဆုံးေသာ တိုက္ပြဲအျဖစ္ ရႈျမင္သုံးသပ္ကာ အေကာင္းဆုံး တုံ့ျပန္သြားရန္ ရွိပါလိမ့္မည္။ အဓိက အားထားရာမွာ ဘူမိနက္သန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေျမတြင္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓါတ္မ်ား ျမင့္မားျပင္ထန္ ရွင္သန္ေနေရးပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ျပည့္အင္အားသည္ ျပည္တြင္းမွာသာ ရွိပါမည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: